تکواندو

حضور ورزشکاران هفت استان در تیم ملی پایه تکواندو از افتخارات است

خبرنگاران/خراسان شمالی رئیس فدراسیون تکواندو گفت: حضور ورزشکاران در تیم ملی پایه تکواندو از شش تا هفت استان از افتخارات ما است.

14 آبان 1399

آدینه شروع مبارزات 128 تکواندوکار از 42 کشور در فینال گرندپری مسکو

رقابت های تکواندوکاران در مسابقات فینال گرندپری 2019، از روز آدینه 15 آذر ماه شروع می گردد.

30 دی 1398