نظام نامه آموزشی شورا های انضباطی دانشجویان علوم پزشکی ابلاغ شد

به گزارش تور ارمنستان، دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت از ابلاغ نظام نامه آموزشی شورا های انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد.

نظام نامه آموزشی شورا های انضباطی دانشجویان علوم پزشکی ابلاغ شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرنگاران، به نقل از مفدا وحید صرامی، دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت گفت: یکی از دلایل تدوین و ابلاغ نظام نامه آموزشی، نظم و نسَخ دادن به آموزش ها در زمینه شغلی همکاران ما در شورا های انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی و حتی آموزش هایی است که در حوزه انضباطی به دانشگاهیان علوم پزشکی اعم از دانشجویان و کارکنان ارائه می دهیم؛ زیرا یکسری از اطلاعات و دانش عمومی انضباطی دست مایه و نیاز کل دانشگاهیان است.

صرامی گفت: اکنون حدود 10 سال است که شورا های انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی را ارزیابی و رتبه بندی می کنیم و با توجه به این امر تصمیم گرفتیم حد و حدودی را برای آموزش های شاغلین شورا های انضباطی که به تعبیری جامعه هدف ما در نظام نامه آموزشی هستند، ایجاد کنیم و بر اساس آن امتیاز هایی را برای رتبه بندی شورا های انضباطی در نظر بگیریم. آموزش هایی که شاغلین حوزه انضباطی می گذرانند یا دوره هایی که برگزار می کنند در شاخص های تسلط علمی بر مقررات انضباطی، تجرب و آموزش در ارزیابی سالیانه مؤثر خواهد بود.

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت پیرامون دسته بندی عناوین آموزشی این نظام نامه گفت: ما چهار نوع آموزش در نظام نامه تدوین کرده ایم که آموزش نوع اول، آموزش انضباطی توجیهی است و این آموزش را برای کل دانشگاهیان سراسر کشور اعم از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان قرار داده ایم که البته مسؤولیت نظارت و اجرای این آموزش ها با دبیر شورای انضباطی دانشگاه/ دانشکده است. هدف از این آموزش ها، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد محتوای آیین نامه ها و شیوه نامه های انضباطی است. به طور مثال در این آموزش ها دانشگاهیان وفق آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای، آیین نامه خوابگاه های دانشجویی و آیین نامه و شیوه نامه انضباطی به وظایف و حقوق خویش بیشتر آشنا می شوند.

وی گفت: باید این نکته را اضافه کنم که برای اثربخشی و کارایی بیشتر، نظام نامه آموزشی را با ارزیابی و رتبه بندی سالیانه شورا های مرکزی انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی مرتبط کردیم به گونه ای که همین آموزش توجیهی را یک شاخص در رتبه بندی دانشگاه ها قرار داده ایم؛ که اگر دبیر شورای انضباطی دانشگاه نودانشجویان دانشگاه را در حوزه انضباطی توجیه کند ما در شورای مرکزی انضباطی امتیاز مشخصی را برای آن دانشگاه در نظر می گیریم.

صرامی با اشاره به اینکه دومین دسته از عناوین نظام نامه آموزشی، آموزش انضباطی پایه است، گفت: جامعه هدف آموزش انضباطی پایه، فقط کارمندان حوزه انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی هستند؛ یعنی همکارانی که در شورا های انضباطی و دبیرخانه های شورا های انضباطی مشغول فعالیت می باشند. برای این دسته از آموزش ها یا یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مناطق ده گانه با کسب مجوز از شورای مرکزی برای سایر دانشگاه های علوم پزشکی منطقه خود این آموزش ها را برگزار می کند و یا حسب مورد شورای مرکزی برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی این دوره ها را برگزار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در شورای مرکزی انضباطی از شاغلین حوزه انضباطی در آموزش های انضباطی پایه انتظار داریم که به ابزار ها و شیوه نامه ای که طبق آن رای صادر می کنند، کاملاً مسلط باشند، گفت: از اوجب واجبات برای کارمندان شورا های انضباطی دانشجویان این است که به آنچه در آموزش های پایه مدنظر است، تسلط کافی داشته باشند و آن شامل سه مقرره، آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شیوه نامه انضباطی مصوب وزارتین علوم و بهداشت و دستورالعمل شورای مرکزی انضباطی است که برای ایجاد وحدت رویه ابلاغ می شود. برای این دسته از آموزش ها نیز بعد از گذراندن دوره، کارآموزانی که بتوانند در آزمون مرتبط پیروز شوند، گواهینامه مربوطه را کسب می کنند.

صرامی اضافه نمود: هر شاغل حوزه انضباطی در هر سال بایستی حداقل 2 دوره آموزش پایه را بگذراند تا بتواند سقف امتیاز آموزش پایه را در رتبه بندی و ارزیابی سالیانه کسب کند و این آموزش های پایه ممکن است به صورت کشوری و یا منطقه ای برگزار شوند. در سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور این آموزش ها و همچنین آزمون های آن ممکن است بیشتر به سمت غیرحضوری شدن، برود.

وی سومین دسته این نظام نامه آموزشی را آموزش انضباطی عمومی گفت و گفت: در حوزه آموزش انضباطی عمومی که یک درجه بعد از آموزش های پایه است، جامعه هدف مانند آموزش های پایه همکاران ما در حوزه انضباطی دانشگاه ها هستند، اما با یک درجه شغلی بالاتر؛ به این علت که ما یکسری دبیرخانه با اسناد محرمانه داریم. البته کلمه عمومی در عنوان این دسته به این جهت به کار بردیم که وقتی شما می خواهید در مورد حفاظت اسناد صحبت کنید به عنوان مثال مربوط به هر دبیرخانه محرمانه ای اعم از گزینش و حراست هم می شود. از دوره های آموزشی که در این دسته قرار می گیرند، دوره اصول حفاظت اسناد و دوره آشنایی با حقوق شهروندی است که مشمول همه آحاد جامعه می شود و ما در شورا های انضباطی آن را برای احقاق حقوق بهتر دانشجویان تبیین خواهیم کرد؛ بنابراین انتظار داریم همکاران ما در دبیرخانه شورا های انضباطی به صورت ویژه تر به منشور حقوق شهروندی مسلط باشند تا بتوانند در رعایت هر چه بیشتر حقوق دانشجویان ضمن انجام فرایند های رسیدگی شورا های انضباطی پیروز باشند.

صرامی با اشاره به دسته آخر عناوین آموزشی که آموزش انضباطی تخصصی است، گفت: این دسته از آموزش ها ویژه همکاران ما در حوزه انضباطی دانشگاه ها است؛ دوره هایی مثل آیین نگارش حقوقی، حقوق جزای عمومی، آیین دادرسی حقوقی، آیین دادرسی کیفری و... را شامل می شود و همکاران ما در شورا های انضباطی دانشگاه ها می توانند با گذراندن دوره های مزبور لایحه حقوقی تنظیم و با مراجع دادرسی در نظام اداری آشنا شوند. ضمن اینکه باید اضافه کنم ما در شورای مرکزی انضباطی برای آموزش های عمومی و تخصصی که از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند، امتیاز بالاتری در رتبه بندی و ارزیابی سالیانه دانشگاه ها در نظر گرفته ایم و شورا های انضباطی دانشگاه ها را موظف کرده ایم که حداقل در هر سال یک دوره عمومی و یا تخصصی را بگذرانند.

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان با اشاره به اینکه در سال جاری آموزش های پایه توسط شورای مرکزی انضباطی در سطح کشور درحال برگزاری است، گفت: برگزاری دوره های پایه، عمومی و تخصصی را در سطح منطقه ای به صورت داوطلبانه قرارداده ایم و یکی از نکات برجسته در تدوین این نظام نامه، زنجیر کردن و مرتبط ساختن آن با نظام ارزیابی و رتبه بندی است؛ بدین معنی که اگر دانشگاهی بخواهد رتبه بالاتری در ارزیابی کسب کند داوطلب برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی بیشتری خواهد بود.

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت در خاتمه خطاب به جامعه هدف این نظام نامه آموزشی گفت: شورا های انضباطی دانشگاه ها اگر تمایل دارند رتبه بهتری را در ارزیابی و رتبه بندی سالیانه شورا های انضباطی سال 99 کسب کنند باید در آموزش دادن و آموزش دریافت ساعی و تلاشگر باشند و هرچه سعی و تلاش بیشتری داشته باشند در شاخص های مختلف نظام ارزیابی امتیاز بالاتری کسب خواهند کرد که البته این جلوه دنیوی آن است و انشالله که نتیجه غایی آن که رضایت حضرت باری تعالی است؛ محقق شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 19 مهر 1399 بروزرسانی: 19 مهر 1399 گردآورنده: tour-armenia.ir شناسه مطلب: 584

به "نظام نامه آموزشی شورا های انضباطی دانشجویان علوم پزشکی ابلاغ شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظام نامه آموزشی شورا های انضباطی دانشجویان علوم پزشکی ابلاغ شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید