دوچرخه سواری

خبرنگاران یک استاد دانشگاه: ساخت پارک آبخیز در کاشمر ضرورت دارد

مشهد- خبرنگاران- عضو هیات علمی گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر بر ضرورت ساخت پارک آبخیز در کاشمر به عنوان رویکردی نوین در راستای توسعه پایدار تاکید نمود.

24 فروردین 1400

گرم ترین شهر کانادا ویندسور در انتاریوویکتوریا در بریتیش کلمبیاسانشاین کوست در بریتیش کلمبیااوسویوس در بریتیش کلمبیاکلونا در بریتیش کلمبیا

ویندسور در انتاریوفصل بهار با دمای روزانه 6 درجه در ماه مارس آغاز شده و در ژوئن به 25 درجه هم می رسد! تابستان ها بسیار گرم است. به گونه ای که دمای میانگین روزانه در جولای 28 درجه بوده و گاهی به 40 درجه هم می رسد. عملاً می توان گفت تابستان های این شهر نسبتاً گرم...

13 آبان 1399

بارش نشاط نوجوانانه با پویش میزبانی به توان میلیون در محله های سراسر کشور

اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان همزمان با عید سعید غدیر و در هفته امامت و ولایت، باران نشاط و همدلی را در پویش میزبانی به توان یک میلیون به محله های سراسر کشور می برند.

7 مهر 1399

کاهش محرومیت برخی ورزشکاران دوپینگی ایران به خاطر انتقاد وادا

فرزاد شارکی در مصاحبه با خبرنگاران در مورد آخرین آنالیز ها بر روی تست دوپینگ ورزشکاران ایران گفت: نمونه هایی از سال 2019 باقی مانده که هنوز در مورد آنها اعلام رأی قطعی نشده است. برخی از این نمونه ها جزو تست های مشکوک بودند. شرایط این تست ها در آنالیز های...

14 شهریور 1399